Hayaan mong bumalik ako sa simula.
Oo, babalik na lang ako sa dati.
Totoo, ayoko nang sumugal at magpatuloy pa.
Magpatuloy sa pagtahak sa lugar na walang kasiguraduhan.
Pabalik na ako na di mo man lang namalayan na papunta pala ako.
Tutuloy na sana sa dulo na wala pa lang kinabukasan.

Sapat na ang panahon na nasayang lang sa pagkawala sa wisyo.
Segundo, minuto,oras, araw, buwan…
Ayoko nang umabot pa ito nang taon.
Sapat na ang mga saglit na nauwi sa pangmatagalan

Ito na ang panahon para harapin ang katotohanan.
Na ako’y mananatili lamang na isang kaibigan.

 

#usapangbarkadazoned

She Got

She got stares that are often misinterpreted as snobbish.

She got a voice that is often misinterpreted as bossy.

She got friendships often misinterpreted as flings.

She got dreams and ambitions that are often misinterpreted as self-serving thoughts.

#wildflowerblooms