08.17.2020

How am I today? Had breakdowns almost every hour during my 8-hour shift. All of a sudden I will find myself crying for minutes. Just crying. No words. Just tears. I hope I can be strong. I need to be strong.

Hayaan mong bumalik ako sa simula. Oo, babalik na lang ako sa dati. Totoo, ayoko nang sumugal at magpatuloy pa. Magpatuloy sa pagtahak sa lugar na walang kasiguraduhan. Pabalik na ako na di mo man lang namalayan na papunta pala ako. Tutuloy na sana sa dulo na wala pa lang kinabukasan. Sapat na ang panahon … More

Shut down the noises of the world and listen to song from your Creator’s heart. #brighterdaysahead

Across our floor,just few workstations away I wanna ask if you are okay. Wanna know if you are feeling fine. Wanna get the reason behind your unease. Wanna ask what you are going through… #yougotafriendinme

She Got

She got stares that are often misinterpreted as snobbish. She got a voice that is often misinterpreted as bossy. She got friendships often misinterpreted as flings. She got dreams and ambitions that are often misinterpreted as self-serving thoughts. #wildflowerblooms

She stepped out from the game because she realized her worth. #morepreciousthanjewel